جا قاشقی

جا قاشقی

حالت نمایش:
جا قاشقی آویز مینا

جا قاشقی آویز مینا

تماس بگیرید

جا قاشقی قابل استفاده به صورت رومیزی و قابل آویزان کردننو ع روکشنیکل کرومتعداد در کارتون30 عددکیفیتعالیقیمت چک سه ماهه (تماس بگیرید)..

جا قاشقی قلبی

جا قاشقی قلبی

تماس بگیرید

جا قاشقی قلبی قابل آویزان کردن در محل دلخواهنو ع روکشگالوانیزهتعداد در کارتن36 عددکیفیتمعمولی - حراجیقیمت چک سه ماهه(تماس بگیرید)..

جا قاشقی هندی بزرگ

جا قاشقی هندی بزرگ

تماس بگیرید

جا قاشقی هندی بزرگ رومیزی و قابل آویزان کردننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون50 عددقیمت چک سه ماهه   ( تماس بگیرید )..

جا قاشقی هندی کوچک

جا قاشقی هندی کوچک

تماس بگیرید

جا قاشق هندی کوچک رو میزی و قابل آویزان کردننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون80 عددقیمت چک سه ماهه   ( تماس بگیرید )..

جا قاشقی چهارگوش

جا قاشقی چهارگوش

تماس بگیرید

جا قاشقی چهارگوش قابل آویزان کردن از محل دلخواهنو ع روکشگالوانیزهتعداد در کارتن48 عددمفتول.....قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرید)..

جا قاشقی گرد

جا قاشقی گرد

تماس بگیرید

جا قاشقی گرد رومیزی و قابل آویزان کردننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون40 عددقیمت چک سه ماهه  ( تماس بگیرید )..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)