• جا صابونی

جا صابونی قابل آویزان کردن  از هر محل دلخواه


نو ع روکش
گالوانیزه
تعداد در کارتن
60 عدد
قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرد)


جا صابونی