• جا صابونی آویز مینا

جا صابونی دو طبقه قابل آویزان کردن از محل دلخواه


نو ع روکش
نیکل کروم
تعداد در کارتن
24 عدد
کیفیت
عالی
قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرد)


جا صابونی آویز مینا