• رگال لباس
رگال لباس برای آویزان کردن چوب رختی لباس

نو ع روکش
رنگ استاتیک
تعداد در بسته
ا عدد
ضخامت
ضخامت 70 -  قطر لوله: 25 میلیمتر
قیمت چک سه ماهه  (تماس بگیرد)


رگال لباس