• زیر دیگی

 سه پایه زیر دیگی برای  استفاده در آشپزخانه و آشپزی


نو ع روکش
آبکاری گالوانیزه
تعداد
....
کیفیت
معمولی
مفتول
.....
قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرد)


زیر دیگی

برچسب ها: سه پایه زیر دیگی