صنایع مفتولی عقیل. طراحی، تولید و عرضه ی محصولات مفتولی برای مصارف گوناگون