لوازم آشپزخانه

لوازم آشپزخانه

حالت نمایش:
تور کباب ساحل

تور کباب ساحل

تماس بگیرید

تور کباب برای کباب کردن راحت گوشت بدون نیاز به سیخ کبابنو ع روکشگالوانیزهتعداد در کارتن---کیفیتمعمولی - حراجیقیمت چک سه ماهه(تماس بگیرد)..

تور کباب مینا ( کد 1 )

تور کباب مینا ( کد 1 )

تماس بگیرید

تور کباب برای کباب کردن راحت گوشت بدون نیاز به سیخ کبابنو ع روکشنیکل کرومتعداد در کارتن16 عددکیفیتعالیمفتول.....قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرد)..

تور کباب مینا ( کد 3 )

تور کباب مینا ( کد 3 )

تماس بگیرید

تور کباب برای کباب کردن راحت گوشت بدون نیاز به سیخ کبابنو ع روکشنیکل کرومتعداد در کارتن30 عددکیفیتعالیمفتول.....قیمت چک سه ماهه(تماس بگیرید)..

جا اسکاچی استیل

جا اسکاچی استیل

تماس بگیرید

جا اسکاچی استیل قابل نصب روی دیوار توسط لاستیک مکندهنو ع روکشگالوانیزهتعداد در کارتن105 عددکیفیتمعمولی - حراجیقیمت چک سه ماهه  (تماس بگیرید)..

جا اسکاچی بافتی

جا اسکاچی بافتی

تماس بگیرید

جا اسکاچی  قابل آویزان کردن از هر محل دلخواهنو ع روکش---تعداد در کارتن---تعداد در بسته---مفتول---قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرید)..

جا اسکاچی کالسکه ای

جا اسکاچی کالسکه ای

تماس بگیرید

جا اسکاچی قابل آویزان کردن  از هر محل دلخواهنو ع روکشاستیل گالوانیزهتعداد در کارتن120 عددقیمت چک سه ماهه  (تماس بگیرد)..

جا فنجانی مینا

جا فنجانی مینا

تماس بگیرید

جا فنجانی رو میزی برای قراردادن فنجاننو ع روکشنیکل کرومتعداد در بسته30 عددمفتول.....قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرد)..

جا قاشقی آویز مینا

جا قاشقی آویز مینا

تماس بگیرید

جا قاشقی قابل استفاده به صورت رومیزی و قابل آویزان کردننو ع روکشنیکل کرومتعداد در کارتون30 عددکیفیتعالیقیمت چک سه ماهه (تماس بگیرید)..

جا قاشقی قلبی

جا قاشقی قلبی

تماس بگیرید

جا قاشقی قلبی قابل آویزان کردن در محل دلخواهنو ع روکشگالوانیزهتعداد در کارتن36 عددکیفیتمعمولی - حراجیقیمت چک سه ماهه(تماس بگیرید)..

جا قاشقی هندی بزرگ

جا قاشقی هندی بزرگ

تماس بگیرید

جا قاشقی هندی بزرگ رومیزی و قابل آویزان کردننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون50 عددقیمت چک سه ماهه   ( تماس بگیرید )..

جا قاشقی هندی کوچک

جا قاشقی هندی کوچک

تماس بگیرید

جا قاشق هندی کوچک رو میزی و قابل آویزان کردننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون80 عددقیمت چک سه ماهه   ( تماس بگیرید )..

جا قاشقی چهارگوش

جا قاشقی چهارگوش

تماس بگیرید

جا قاشقی چهارگوش قابل آویزان کردن از محل دلخواهنو ع روکشگالوانیزهتعداد در کارتن48 عددمفتول.....قیمت چک سه ماهه (تماس بگیرید)..

جا قاشقی گرد

جا قاشقی گرد

تماس بگیرید

جا قاشقی گرد رومیزی و قابل آویزان کردننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون40 عددقیمت چک سه ماهه  ( تماس بگیرید )..

جا لیوانی  گرد ( کد 2 )

جا لیوانی گرد ( کد 2 )

تماس بگیرید

جا لیوانی گرد رو میزی برای چیدن لیواننوع روکشآبکاری گالوانیزهضخامت مفتول---تعداد در کارتون60 عددکیفیتمعمولی - حراجیقیمت چک سه ماهه  ( تماس بگیرید )..

جا لیوانی 1 طبقه مینا

جا لیوانی 1 طبقه مینا

تماس بگیرید

جا لیوانی یک طبقه رو میزی برای چیدن لیواننوع روکشآبکاری نیکل کرومضخامت مفتول---تعداد در کارتون50 عددقیمت چک سه ماهه  ( تماس بگیرید )..

نمایش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)