• جا قاشقی قلبی

جا قاشقی قلبی قابل آویزان کردن در محل دلخواه


نو ع روکش
گالوانیزه
تعداد در کارتن
36 عدد
کیفیت
معمولی - حراجی
قیمت چک سه ماهه(تماس بگیرد)


جا قاشقی قلبی